PAINEILMATÄRY

Paineilmatäry ja paineilmatäryttimet teolliseen käyttöön. Paineilmatäryjä käytetään kaikkialla teollisuudessa missä säilötään, syötetään tai annostellaan jauhemaisia tai raemaisia materiaaleja. Tärytettävät materiaalit voivat sovelluksesta riippuen olla esimerkiksi kiviainesta, teollisuuden raaka-aineita tai vaikka elintarvikkeita kuten makeiset tai porkkanaraaste.

NETTER VIBRATION paineilmatäryttimet. Netter Vibration on saksalainen tärylaite valmistaja, jonka tuoteohjelmassa on paineilmatäryt, tärymoottorit sekä hydraulitäryt. Netter paineilmatäryttimet ovat tärylaitteita, joiden käyttövoima on paineilma. Paineilmatäryt jaotellaan pyöriviin täryihin, lineaaritäryihin sekä paineilmalekoihin. Paineilmatäryjen tehtävä on tyypillisesti hajottaa materiaalin siiloon muodostaneen holvin, parantaa materiaalin virtausta, toimia kuljettimen toimilaitteena tai esimerkiksi pienentää pakatun materiaalin tilavuutta tärypöydän toimilaitteena.

Lue lisää kuinka mitä lähtötietoja tarvitaan kun valitaan sovellukseen oikeat paineilmatäryt.

Kun määritellään sovellukseen sopiva paineilmatäry tarvitaan lähtötietoina:paineilmatäry

Siilon holvin purku tai materiaalin irrottaminen siilon sisäpinnasta
– siilon kartion koko ja muoto – pyöreä vai kantikas
– siilon kartio-osan korkeus
– siilon seinämä vahvuus
– tieto siitä halutaanko rikkoa holvi vai parantaa syöttöä
– käytettävissä oleva energia paineilma, sähkö, hydrauliikka
– ympäristön lämpötila
– erikoisvaatimukset esim. tilaluokitus tms.
– työskenteleekö ihmisiä kohdealueen lähistöllä

Tärykuljetin, kallistettu levy tms.
– kuljetettava materiaali
– haluttu kapasiteetti (kg tai m3 per aikayksikkö)
– käytettävissä oleva tila, jos kyseessä uusi kuljetin
– värinänvaimentimien yläpuolinen paino jos olemassa oleva kuljetin
– erikoisvaatimukset kuten tilaluokitus, pölyttömyys, yhteiden muoto yms.
– ympäristön lämpötila
– työskenteleekö ihmisiä kohdealueen lähistöllä

Paineilmatäryjen kanssa suositellaan yleensä käytettäväksi suodatinsäädintä sekä voitelulaitetta. Suodatinsäädin pitää paineen vakiona ja sillä voidaan säätää esim. pyörivien ja lineaaritäryjen taajuus. Voitelulaite annostelee paineilma joukkoon asetetun määrän voiteluainetta, joka yleensä pidentää paineilmatäryn käyttöikää. Muutamat paineilmatäryt toimivat ilman voitelua.

Paineilmatäry ja ohjaus.
Painilmatäryjä voidaan yksinkertaisimmillaan ohjata päälle pois paineilmahanalla. Paineilmatäry tyypistä riippuen voidaan paineilmatäryttimen toimintaa paineilmasäätimen lisäksi paineilmakuristimella joko ennen tai jälkeen paineilmatäryn.

Paineilmaleka PKL tarvitsee perusvarustuksella toimiakseen 3/2 tyyppisen paineilmaventtiilin, joka poistaa paineen syöttöputkesta. Lisävarusteena PKL paineilma lekaa on saatavilla ns. ST sarja, jolloin paineilma leka toimii niin kauan kun paineilma on kytketty päälle.