PINTAHIERRIN PH13-420

PH-420 PINTAHIERRIN ESITE

pintahierrin

Betoniteollisuuden tuotteet ja Pintahierrin PH-420 TT-Tärylaitteelta!

PH-420 pintahierrin on suunniteltu jäykän betonimassa tiivistämiseen ja hiertämiseen. Lisävarusteena hiertimeen saa kumitetun levyn johon voidaan kiinnittää esimerkiksi hiomalaikan sekä täysmetallisen hierrinlevyn.
Hiertimen putkirunko on alumiinia ja hierrinlevy muovia. Pintahierrin, hiomalevy, tasopuhdistaja.

Hyvistä ominaisuuksistaan huolimatta betoni ei ole materiaali, jolla onnistutaan aina riippumatta siitä, miten betonia käsitellään. Merkittävä osa onnistunutta betonirakennetta on oikein suoritettu betonointityö. Tämä edellyttää oikein valittua kalustoa ja toteutustapaa sekä osaamista ja huolellisuutta valu- ja tiivistystyössä. Betonin jälkihoito on erittäin tärkeä vaihe. Kovettumisen aikana on huolehdittava riittävästä kosteudesta ja lämmöstä, jota on tarvittaessa seurattava mittauksin.

Viileissä olosuhteissa on usein syytä käyttää nopeammin kovettuvia erikoisbetoneita ja talvibetonilaatuja, joilla on normaalia nopeampi lujuudenkehitys. Varsinkin vaativissa rakennuskohteissa betonointia ja rakenteiden jälkihoitoa tarvitaan johtamaan jo normienkin vaatima riittävän pätevä betonityönjohtaja.

Tiivistyksen jälkeen tasomaisten rakenteiden betonipinta oikaistaan oikolaudalla asetettujen korkojen mukaan. Oikeaan korkoon pääsemiseksi tehdään korkomerkkien kohdalle betonimassasta johteita, joiden yläpinta tasataan lopullisen pinnan tasalle. Johteiden väliin otettavan betonin pinta oikaistaan sitten laudalla. Kaatojen eli kallistusten kohdat oikaistaan siten, että oikolaudan toinen pää on lattiakaivon päällä ja toinen johteen päällä.

Kun betonimassasta on tärytyksen ja oikaisun jälkeen ensin noussut pintaan vettä ja sen jälkeen pinta on alkanut himmetä (betoni alkaa ”kuivua”), hierretään pinta joko käsin tai koneellisesti pinnan kulutuskestävyysvaatimuksen mukaan. Hierrolla tasataan ja tiivistetään betonipintaa, jolloin sen lujuus ja kestävyys samalla kasvavat. Jos pinnalla on vettä, ei hiertoa saa vielä aloittaa. Hierto aloitetaan eniten kuivuneista kohdista, joita ovat yleensä seinän vierustat ja putkiläpivientien ympäristöt.
Tehokas koneellinen hierto kannattaa teettää ammattimiehellä (esimerkiksi autotallin lattia). Koneellisen hierron etu käsinhiertoon verrattuna on tiiviimpi ja kulutuskestävämpi sekä samalla pitkäikäisempi betonipinta.

tekniset tiedot

Betoniteollisuuden tuotteet ja Pintahierrin PH-420 TT-Tärylaitteelta!