TÄRYMOOTTORIT

Tärymoottori on sähkömoottori, jonka akselin päihin on asennettu säädettävät vastapainot. Tärymoottorin täryteho on sidoksissa moottorin sähkötehoon, pyörimisnopeuteen sekä vastapainojen asentoon. Tärymoottorit saavat pyöriessään aikaan sinimuotoisen värähdysliikkeen. Tätä värähdysliikettä voidaan hyödyntää mm. tärykuljettimissa materiaalin kuljettamiseen, tärypöydissä materiaalin tiivistämiseen, siilorakenteissa holvaantumisen purkamiseen tai esimerkiksi betoniauton välpässä nopeuttamaan betonin valumista suojaritilän läpi.

Tärymoottorit valitaan sovelluksen mukaan. Tärykuljettimeen valitaan tyypillisesti suurempi heittoliike kuin esim. siilon syötön varmistamiseen. Tärykuljetin sovelluksissa tärymoottorin kierrosluku on tyypillisesti alhaisempi esimerkiksi n. 1.000 1/min. Siilon syötön varmistamisessa käytetään vastaavasti suurempaa kierroslukua kuten esimerkiksi 3.000 1/min.

Tärymoottorit tulee kiinnittää jäykkään rakenteeseen tukevasti. Jos tärymoottorin kiinnitys tai kohteen rakenne antaa myöden, täry ylikuormittuu.

Jos sovelluksessa käytetään useampia tärymoottoreita, niiden pyörimissuunnat ovat normaalisti vastakkaiset, esim. tärykuljettimet kahdella tärymoottorilla.

Lue lisää tärymoottoreista.

Italvibras tärymoottorit

tärymoottori

Italvibras tärymoottorit, tärymoottori. Italvibras yhtiö on erikoistunut pelkästään tärymoottorien valmistukseen ja kuuluu omalla alallaan maailman johtaviin yhtiöihin. Kaikki tuotanto ja laadun varmistus tapahtuu keskitetysti omassa nykyaikaisessa tuotantolaitoksessa jonka ansiosta kaikkien mallien toimitusajat on saatu minimoitua. Moottoreita käytetään kaikkialla maailmassa ja niillä on laajimmat kansainväliset hyväksynnät mm. Euroopassa, Pohjois-Amerikassa ja Australiassa.

MVSI -vakiosarjan tärymoottorit (myös MVSI-TS, M3, MTF, MVB, MVB-FLC ja VB) ovat ATEX II 2 D – luokitettuja pölyvaarallisiin tiloihin 21 ja 22. Micro-sarja on luokiteltu ATEX II 3 D tilaan 22. Lisäksi on muissa versioissa erillisiä mallistoja pöly- ja kaasuvaarallisiin tiloihin sekä CDX-sarja varsinaisiin räjähdysvaarallisiin tiloihin.

Italvibras MVSI tärymoottorit | Italvibras MVCC tärymoottorit

MVSI sarjan tärymoottorit ovat referenssituotteita omalla alallaan useilla teollisuuden alueilla ja ovat markkinoiden laajin valikoima keskipakoisvoimaan 300 kN asti.

Vakiojännite on 230/ 400V 50Hz kolmivaihekytkentä. 230 V jännitteellä yksivaihejännitteellä tulee käyttää 1-vaihe taajuusmuuttajaa. Italvibras toimittaa tehdastilauksena erikoisjännitteellisiä tärymoottoreita 42 – 690V 50/60Hz. Runkokokoon 30 asti saatavana 3000 ja 1500 rpm yksivaiheinen 115V 50/60Hz ja 230V 50/60Hz.

Vakiomallisto on ATEX 94/9/EY direktiivin mukainen pölyvaarallisiin tiloihin, tilaluokkaan 21 ja 22 luokka II 2D TD A21 IP 66.

Moottorin runko alumiinia kokoon 60 asti, sitä suuremmat pallografiittivalurautaa. Laakerointi sallii jatkuvan 100% keskipakoisvoiman.